rambuotas

rambuotas
rambúotas, -a adj. (1) 1. guzuotas, randuotas: Tiek duoda, kad užpakalys būsta jau rambúotas Jon. 2. suaugęs negyvomis antaugomis: Nedáili sėtiniai, tokie rambúoti Lk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”